(PERS)BERICHTEN
Slokker Bouwgroep commiteert zich aan bossen
Utrecht – Met als doel ervoor te zorgen dat in de bouw enkel nog duurzaam hout wordt gebruikt, gaan Slokker Bouwgroep en FSC Nederland een partnerschap aan. Eric Slokker, algemeen directeur Slokker Bouwgroep: “De kernbegrippen duurzaamheid, innovatie en kwaliteit zijn een rode draad in onze ruim 80-jarige geschiedenis. Als onderneming zijn we reeds jaren geleden FSC-gecertificeerd, als een van de eerste aannemers in Nederland. Onze ondertekening van het partnerschap is dan ook een logische stap binnen ons beleid. Voor ons maakt een duurzame toekomst voor mens en milieu deel uit van de kernwaarden."

De samenwerking tussen Slokker Bouwgroep en FSC Nederland bestaat enerzijds uit de monitoring van de inkoop van houtproducten en het oplossen van knelpunten in samenwerking met FSC. Daarnaast is er de nodige aandacht voor interne en externe communicatie.

Slokker Bouwgroep treedt ook toe tot de groep van nu 25 deelnemers aan het Bouw & Hout Convenant. In dit convenant werken de deelnemers samen met FSC Nederland naar een concrete doelstelling: een minimale duurzaam houtinkoop van 90% binnen drie jaar na ondertekening. Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “Wij zijn erg blij dat weer een groot bouwbedrijf zoals Slokker Bouwgroep de samenwerking met ons aangaat en commitment geeft voor duurzaam hout. Het is voor Slokker Bouwgroep ook een signaal naar de eigen medewerkers dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt in de bedrijfsvoering. Wij hopen dat in de toekomst alle grote en kleine bouwbedrijven kiezen voor duurzaam hout en hierover communiceren.”

Ontbossing (in de tropen) is verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Verantwoord bosbeheer richt zich op het beschermen van het leefgebied van planten en dieren en het respecteren van de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Bovendien loopt een goed beheerd bos minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages. Daarmee levert verantwoord bosbeheer een belangrijke bijdrage op zowel sociaal en ecologisch als op economisch vlak.

Koningin Máxima opent het Papageno Huis
Laren – In het door het echtpaar Aaltje en Jaap van Zweden geïnitieerde Papageno Huis kunnen jongeren met autisme hoe ze zelfstandig kunnen wonen. Er wordt muziektherapie gegeven en ze doen werkervaring op. Onder grote belangstelling opende koningin Máxima op 26 augustus het Papageno Huis door een tekst te ondertekenen. Dit zal in in een van de ramen naast de ingang worden geëtst.

Ambassadeurs van Stichting Papageno Jooske Heijsteeg, Pim Avondrood, Lucas en Arthur Jussen voerden samen met leden van het Radio Filharmonisch Orkest en Papageno-muziektherapeuten onder leiding van Peter Biloen een muziekstuk uit. Deze muziek is speciaal voor de opening gearrangeerd door Bob Zimmermann en is ontleend aan twee aria’s van het personage Papageno uit Mozarts opera ‘die Zauberflöte’. Ivo Niehe presenteerde het programma en sprak onder andere met Aaltje en Jaap van Zweden. Professor Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, vertelde over het belang van muziek en bewegen voor jongeren met autisme. De koningin kreeg ook een rondleiding en sprak met bewoners, begeleiders en muziektherapeuten en vrijwilligers.

‘Dit is zeker het huis van onze dromen’, zei Aaltje van Zweden in het gesprek met Ivo Niehe tijdens de opening. ‘Wat een worsteling om een goede plek voor je kind te vinden. Wij kregen voor onze zoon Benjamin een sombere diagnose en toekomstvoorspelling. Jaap en ik zijn toen op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. We spraken veel over wat we deden en we organiseerden cursussen om onze kennis te verspreiden. Uiteindelijk besloten we om de stichting Papageno op te richten. In het huis wonen nu twaalf jongeren op kamers. Maar met alle dagbestedingsactiviteiten en werkervaringstrajecten gaat het om ongeveer 1000 jongeren per jaar die hier binnen komen. De volgende droom is een diagnose-centrum.'


Slokker Bouwgroep vestiging Almere realiseerde de grootscheepse verbouwing en renovatie van het monumentale pand.

Dubbel Prijs voor De Melkfabriek
Hilversum – Op woensdag 15 april viel De Melkfabriek aan de Larenseweg dubbel in de prijzen. Zowel de vakjury als het publiek koos unaniem voor dit Rijksmonument als winnaar van de Hilversumse Architectuurprijs. Het ontwerp voor deze transformatie met behoud van karakteristieke elementen was van Inbo Architecten. Slokker Bouwgroep vestiging Almere heeft in opdracht van Dudok Ontwikkeling deze bijzondere verbouwing uit mogen voeren.

Originele details van De Melkfabriek, zoals de lange schaaldaken met noklichten, grote open bedrijfshallen, een muurschildering van Flip Hamers en een hoog glas in lood raam, zijn bewaard gebleven. De voormalige zuivelfabriek is nu bestemd voor wonen, werken en leren. Uit het rapport van de vakjury, onder voorzitterschap van Wytze Patijn: ‘De vakjury is unaniem van oordeel dat het project De Melkfabriek de eerste prijs verdient en noemt het gebouw een voorbeeld van een succesvolle herbestemming en het uitvoering geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.’
Winkelcentrum Gouweplein officieel geopend
Waddinxveen – Op donderdag 20 november is met een verrassende openingsshow het nieuwe centrum van Waddinxveen, Winkelcentrum Gouweplein, officieel geopend. Een historisch moment voor de stad en alle betrokkenen. Eindelijk een echt stadshart...

Volgens burgemeester Bert Cremers was het een historisch moment. ‘Een halve eeuw lang is er gepraat en gediscussieerd over de aanpak en verbetering van het centrum van Waddinxveen. Maar nu is het nieuwe centrum eindelijk een feit en is Waddinxveen klaar voor de toekomst.’ Het nieuwe centrum vormt het kloppend hart van de stad. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Om lekker te shoppen, een terrasje te pakken, te werken en te wonen. Het voorzieningenniveau in het nieuwe centrum is aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Juist de mix van het winkelaanbod met aanwezigheid van horeca maken het nieuwe winkelcentrum een prettige plek om te winkelen en te verblijven.

‘Door de verschillende stijlen en materialen heb je het gevoel dat het centrum in de loop van de tijd is gegroeid en dat straalt direct gezelligheid uit. Dit was ook het doel dat we voor ogen hadden,’ zegt Charles Scholten, directeur ontwikkeling bij a.s.r. vastgoed ontwikkeling. ‘We zijn bijzonder trots dat we samen met alle betrokkenen in staat zijn geweest om dit langverwachte centrum in deze tijd mogelijk te maken.

De openingsshow was spectaculair met gevelacrobatiek, trommelaars op stelten, 120 leerlingen van het Coenecoopcollege en bijzondere taarten. Na het officiële gedeelte werden er elke 45 minuten rondleidingen georganiseerd door het nieuwe centrum onder leiding van medewerkers van aannemer Hurks-Slokker. Het openingsfeest duurde in totaal drie dagen.

Zie ook www.gouweplein.nl

En de film van de opening op YouTube:

Wederom Land in Zicht op IJburg
Amsterdam – Eind september is gestart met de bouw van de tweede fase van Fregat en Zuidwester in het plan Land in Zicht op IJburg. In totaal gaat het om veertien eengezinswoningen. De woningen zijn allemaal verkocht en in co-creatie met de toekomstige bewoners op maat gemaakt. Geen twee woningen zullen hetzelfde zijn. Fregat fase 1 ging dit voorjaar in aanbouw, Zuidwester fase 1 werd al in 2012 opgeleverd.


"Door de ontwikkeling van Land in Zicht in kleine stukjes op te pakken, konden we blijven inspelen op de vraag die er steeds was. Zo bleven we de afgelopen jaren continu ontwikkelen voor toekomstige kopers. Bovendien hebben we onze eerdere ervaring steeds gebruikt om de woningen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de kopers." Zo vertelt Jeroen Stins, senior ontwikkelingsmanager bij Blauwhoed.


Momenteel zijn Zuidwester fase 3 en Beaufort in ontwikkeling. Naar verwachting start ook de bouw hiervan op vrij korte termijn. In totaal zal Slokker Bouwgroep vestiging Huizen dan 127 woningen in dit project hebben gerealiseerd. De architect is Felix Claus Dick van Wageningen Architecten uit Amsterdam.

Weer nieuwbouw in Zevenhuizen
Apeldoorn – Eind juni heeft Slokker in de wijk Zevenhuizen 70 kavels gekocht van Ons Huis Ontwikkeling Vastgoed B.V. De op de kavels te realiseren laagbouw woningen in de geliberaliseerde sfeer zijn onderdeel van het bouwplan ’t Podium. Dit deel van de wijk ondergaat een ware metamorfose na de sloop van de torenflats en heeft inmiddels een riante uitstraling met een hoge woonkwaliteit. Als sluitstuk wordt binnenkort gestart met de revitalisering van het bestaande winkelcentrum Anklaar dat wordt omgevormd tot een modern stadsdeelhart.


Slokker zal starten met 30 vrije sector huurwoningen voor de eigen portefeuille. Afhankelijk van de vraagontwikkeling zullen de resterende 40 woningen worden gebouwd in de huur- of koopsector. Woningstichting Ons Huis, die van plan was het gehele plan zelf te realiseren, heeft in verband met een beleidswijziging een deel van het plan aangeboden aan marktpartijen. Dat de keuze op Slokker is gevallen is gebaseerd op het uitstekende imago van het bedrijf, de financiële zekerheden die worden verschaft en ook door de afspraak dat Slokker het deelplan zoveel mogelijk zal bouwen in lijn met de bestaande plannen, stelt Ons Huis desgevraagd.


Slokker zal de woningen bouwen conform het eigen Spaarhuisconcept, een innovatief, duurzaam en op de wensen van de moderne woonconsument afgestemd gevarieerd systeem. Hoge kwaliteit en korte bouwtijd zijn hierbij opvallende voordelen. Het beleid van Slokker is er op gericht meer soortgelijke plannen over te nemen van woningcorporaties met als achtergrond om in samenwerking bouwplannen op te pakken en bestaande posities te bebouwen.


Hurks-Slokker krijgt opdracht voor bouw onderbouw Leidsche Rijn Centrum
Amsterdam – Op de Provada in Amsterdam is op 4 juni de aannemingovereenkomst door de betrokken partijen ondertekend. Bouwcombinatie Hurks-Slokker CPL vof heeft van LRC BV (een samenwerkingsverband van a.s.r. vastgoed ontwikkeling en Vesteda) opdracht gekregen voor de bouw van de expeditiestraat en de bewonersparkeergarage in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht.

De ondertekening van het stuk geschiedde door Dick Gort (CEO, a.s.r. vastgoed ontwikkeling), Jeroen Messemaeckers van de Graaff (Directeur Ontwikkeling, a.s.r. vastgoed ontwikkeling), Nico Mol (Directeur, Vesteda Project Development), Eric Slokker (Algemeen Directeur, Slokker Bouwgroep) en Geert Hurks (CEO, DGA Hurks Groep). Op 20 juni a.s. wordt op de locatie het officiële startsein gegeven voor de start bouw van Leidsche Rijn Centrum.

In Leidsche Rijn Centrum ontwikkelt LRC BV een volwaardig stedelijk centrum voor de ruim 70.000 bewoners, met uiteindelijk een primair verzorgingsgebied van 160.000 mensen. Binnen het totale plan is LRC BV verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kerngebied met ca. 130 winkelunits, horeca, commerciële dienstverlening, 11.000 m² kantoren en 734 appartementen (waarvan 482 koop appartementen en 252 huurappartementen voor Vesteda). Corio is de afnemer van het grootste deel van het winkelprogramma. Naast de woningen en voorzieningen die LRC BV realiseert, ontwikkelt de gemeente Utrecht ook tal van andere functies, zoals een bioscoop, een schouwburg, een bibliotheek en een bus- en treinstation, in Leidsche Rijn Centrum. Het centrum is een gezamenlijk ontwerp van AWG Architecten, Prof. Hans Kollhoff Architekten, Geurst en Schulze, DOK Architecten en Cruz y Ortiz Arquitectos Sevilla. De oplevering van het multifunctionele centrum staat eind 2017 gepland.

Zie ook www.leidscherijncentrum.nl en www.facebook.nl/leidscherijncentrum.

Nieuw Centrum Waddinxveen bereikt hoogste punt
Waddinxveen – In mei werd het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe centrum feestelijk gevierd op het Gouweplein. Dit gebeurde onder andere in het bijzijn van burgemeester Bert Cremers, wethouder Kees de Jong, opdrachtgevers, architecten, toekomstige bewoners en ondernemers. De festiviteit markeert de voorspoedige ontwikkeling en realisatie van het nieuwe centrum, dat in november van dit jaar wordt geopend.


De bouw van het nieuwe centrum, met horeca, winkels en verschillende soorten woningen, is gestart op 4 februari 2013 en inmiddels volgens planning ruim over de helft. Het hoogste punt is niet alleen voor de opdrachtgever a.s.r. vastgoed ontwikkeling een belangrijke mijlpaal, maar ook voor Bouwcombinatie Hurks-Slokker vof, belegger Altera Vastgoed, woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland en de toekomstige bewoners en winkeliers.


Het nieuwe centrum, dat eind van dit jaar officieel wordt geopend, is straks het kloppend hart van het dorp. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Om lekker te shoppen, een terrasje te pakken, te werken en te wonen. Het plan bestaat in totaal uit meer dan 19.000 m² winkelruimte, horeca en dienstverlening. Altera Vastgoed is de belegger van het winkelcentrum. Naast de winkels realiseert a.s.r. vastgoed ontwikkeling 260 woningen en bevat het centrumplan ook het sociaal cultureel centrum. Hierin komen Bibliotheek de Groene Venen, kunst- en cultuurorganisatie Vonk, Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen en een theaterzaal. Woonpartners Midden-Holland heeft 126 woningen aangekocht. Een deel van de woningen valt in de vrije sector, maar het merendeel van de woningen wordt verhuurd met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (€699,-). Nog voor de zomervakantie van 2014 gaan de woningen in de verhuur. Het centrum is een gezamenlijk ontwerp van Soeters van Eldonk Architecten, 01-10 Architecten, RPHS Architecten, Dittmar Architecten BNA, Rijnboutt Stedenbouw en Landschap Architecten.


Start bouw multifunctionele sportaccommodatie
Rotterdam – Onlangs in februari is de eerste paal voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie in het Motorstraatgebied geslagen. De ontwikkeling van de sportaccommodatie in dit gebied is onderdeel van het Hart van Zuid: het gebied rond Zuidplein en Ahoy moet de komende jaren flink opgeknapt worden.

Het creëren van een volwaardig centrum voor de ruim 200.000 inwoners van Zuid is de ambitie en hier mag een accommodatie voor sport en bewegen niet in ontbreken. Want iedereen die wíl sporten, moet kúnnen sporten.

De accommodatie zal volledig voldoen aan de eisen van NOC*NSF en dus ook voor competities worden gebruikt. De sportaccommodatie biedt plek aan een sportschool op de begane grond, heeft een extra gymzaal en een opleidingscentrum voor Stadstoezicht, inclusief een dojo die in de avonduren te huren is. Ook zijn er plannen om een fysiotherapeut te huisvesten in de accommodatie. De buurtbewoners gaan meedenken over een naam voor dit nieuwe complex.

Slokker Bouwgroep vestiging Breda realiseert de nieuwbouw in opdracht van de gemeente Rotterdam. De tekeningen zijn van Geurst & Schulze architecten uit Den Haag.

Een toost op de hoogste van Nijmegen
Nijmegen – Op 22 januari was het zover: de bouw van Nimbus, de hoogste woontoren van Nijmegen ging van start. De 24 verdiepingen tellende woonflat gaat ruimte bieden aan 117 huishoudens. In de onderste laag komt een sociaal/maatschappelijke plint.

'Eind 2015 zal de skyline van Nijmegen er definitief anders uitzien,' aldus Walter Hamers, directeur van wooncorporatie en opdrachtgever Talis. Iedereen is het erover eens, dat dit ontwerp goed past bij het model voor het nieuwe Nijmegen, zoals dat vorm krijgt naast het historische stadshart. De gemeente streeft naar meer hoogbouw rond het stationsgebied.

Slokker Bouwgroep vestiging Breda realiseert het ontwerp van Hoogte Twee Architecten. Ook buurtbewoners komen een kijkje nemen en nippen mee van de champagne, een teken dat het overleg met de omwonenden positief is verlopen.