VISIE EN BELEID
Vanuit de drang om invulling te geven aan onze ambities, proberen, leren en realiseren wij. Een continu proces, waarbij een grote rol is gereserveerd voor passie en volharding en het inzetten van kennis en ervaring. Zo blijven wij in ontwikkeling, met hart voor de toekomst.

Wij proberen constant een verantwoord evenwicht te vinden en te hanteren tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en de sociale en ecologische aspecten (mens, maatschappij en milieu). Dat houdt in: zorgen voor mens en omgeving met behoud van de nodige en noodzakelijke winst. Hieronder een paar voorbeelden van ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Keurmerk Forest Stewardship Council® (FSC®)
Slokker Bouwgroep was een van de eerste aannemers die, inclusief al haar vestigingen, het FSC-keurmerk behaalde. Dit FSC-keurmerk wordt alleen verstrekt aan organisaties, die verantwoord bosbeheer zichtbaar steunen door de toepassing van houtsoorten met het FSC-keurmerk. Ook verzamelen wij oud papier en doen aan afvalscheiding. Uiteraard beperken wij waar mogelijk het papiergebruik.

Beperking CO2-uitstoot
Voor een onderneming als de onze, is een uitgebreid wagenpark onvermijdelijk. Wel kan de hiermee gepaard gaande CO2-uitstoot zo laag mogelijk worden gehouden. Onze ambitie voor 2015 is een groen wagenpark, met een CO2-uitstoot van maximaal 113 gram per kilometer. Om deze ambitie te onderstrepen, ondertekenden wij met onze leasemaatschappij het "Cleaner Car Contract".